ความร้อนเป็นผลมาจากความต้านทานอิเล็กตรอน

Posted on April 9, 2020Comments Off on ความร้อนเป็นผลมาจากความต้านทานอิเล็กตรอน

อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์มานานหลายทศวรรษ การไขปริศนานี้จะปฏิวัติการคำนวณเนื่องจากชิปจะเร็วขึ้นกว่าเดิมโลหะผสมด้วยซิลิคอนซึ่งสามารถเปล่งแสงได้เทคโนโลยีในปัจจุบันของเราซึ่งใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์นั้นถึงขีดสุดแล้วปัจจัยจำกัด คือความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากความต้านทานที่อิเล็กตรอนสัมผัสเมื่อเดินทางผ่านเส้นทองแดงที่เชื่อมต่อทรานซิสเตอร์หลายตัวบนชิป

หากเราต้องการถ่ายโอนข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีเราต้องการเทคนิคใหม่ที่ไม่ทำให้เกิดความร้อน นำโฟโตนิกส์ซึ่งใช้โฟตอนเพื่อถ่ายโอนข้อมูลในทางตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนโฟตอนไม่มีความต้านทาน เนื่องจากไม่มีมวลหรือประจุพวกมันจะกระจายน้อยลงในวัสดุที่พวกมันเคลื่อนที่ผ่านดังนั้นจึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้น การใช้พลังงานจะลดลง ยิ่งกว่านั้นด้วยการแทนที่การสื่อสารทางไฟฟ้าภายในชิปด้วยการสื่อสารด้วยแสงความเร็วของการสื่อสารบนชิปและชิปต่อชิปจะเพิ่มขึ้น 1,000 เท่าศูนย์ข้อมูลจะได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วยการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วขึ้นและการใช้พลังงานน้อยลง ระบบระบายความร้อน แต่ชิปโทนิคนั้นจะนำแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ลองนึกถึงเรดาร์ที่ใช้เลเซอร์สำหรับรถยนต์ที่ขับขี่ด้วยตนเองและเซ็นเซอร์เคมีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือสำหรับการวัดคุณภาพอากาศและอาหาร